Mireisz László

1950-ben született Budapesten.

1978-tól 82-ig a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet buddhista papképző szakát végezte el, mely Buddhista pappá szenteléssel, szerzetesi fogadalommal zárult.
1982-85-ig elvonulást tartott egyedül, majd 1985-től 88-ig közösséggel a Bükkben. Közben l985-től 90-ig tanára, majd tanszékvezető tanára lett a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézetnek.
1989-től az Átama buddhista szahadzsija rend három alapítójának egyike és vezetője.
1989-ben Dr. Phil. Budh. H.c. címet kapott.
Az Intézet megszűnése után egyik alapítója volt A Tan Kapuja Buddhista Egyháznak valamint Főiskolának, ahol a buddhológia tanszéket vezette.
1993-tól a keleti tanítások és a magyar hagyomány ötvözéséből született “javas” út kidolgozásán és a Javaskönyv összeállításán dolgozott.
1997-ben megalapította a Tejút Iskola Közalapítványt.
1999-től A Tan Kapuja Buddhista Egyház vezetője és főiskolai tanársegédje.

Tanulmányozott témakörök:

 • Keleti vallások és tanítások.
 • Buddhizmus, hinduizmus gyakorlatai és filozófiája, különös tekintettel a középkori buddhista irányzatokra.
 • Ájurvédikus gyógyászat
 • Taoizmus (Ji King, Csi-kung, kínai gyógyászat)
 • Hermetika (asztrológia, kabbala, alkímia),
  általában az Orákulum-rendszerek
 • A nyugati és keleti filozófia, pszichológia és létszemlélet
 • A magyarok kereszténység előtti vallása, általában a magyar hagyomány A modern tudomány és az ősi tudás érintkezései
 • Természetgyógyászat

Tevékenységek:

 • A buddhista tanok átadása elméleti és gyakorlati szinten.
 • A Tan Kapuja Buddhista Egyház vezetése.
 • Előadások a keleti tanítások és gyakorlatok átültetése és népszerűsítése érdekében.
 • Előadások a “javas” szemlélet népszerűsítéséért.
 • Zeneszerzés és előadás.
 • Előadások a Szintézis Szabadegyetem előadójaként.
 • A Tejút Iskola Közalapítvány keretén belül tanárképzés.
 • Előadások a keleti és a nyugati létszemlélet közeledése érdekében.

Publikációk:

 • Láma Anagárika Govinda: A Buddhista stúpa pszicho-kozmikus szimbolikája. Buddhista Misszió. Internum (l986). Fordítás.
 • A semmi virágai. Válogatás a középkori buddhista irodalomból. Fordítás, 2006. TKBE. Javaskönyv. Bp. l997.
 • A Taoizmus és a Változások könyve. Bp. 2002.
 • A Változások könyve örök igazságai. Bp. 2002.
 • Jógama. Bp. 2003.
 • Pogány mítosz: A magyar vallás. Bp. 2003., 2006.
 • A Taoizmus és a Ji King, 2006.
 • Paradigma.
 • Cikkek, tanulmányok: Uszó füzetek, Őshagyomány, Radix, Javaslap Stb.