Hermetikus asztrológia

A JAVASGYÓGYÁSZ EGYESÜLET szervezésében

A Hermetikus asztrológia az asztrológiának olyan irányzata, ami az önismereti elemeket helyezi előtérbe. Ezért a képzés során komoly hangsúlyt helyezünk arra, hogy a hallgatók saját születési képletük vizsgálatán keresztül szerezzenek tudást, tapasztalatot arról, hogy az asztrológia működik, működtethető – segítségével a hallgatók megismerhetik önmagukat, hajlamaikat. A megismerés – gnózis – alapot ad arra, hogy tudatosan beavatkozzanak tudati folyamataikba, szükség esetén befolyásolják, megváltoztassák azokat. Így egy tudatos ön-átalakítás, önjobbítás veheti kezdetét.

Az első évben

a hallgatók az asztrológia építőelemeivel (statikus alapismeretek) és azok alapszintű működéseivel (dinamikus alapismeretek) ismerkednek meg.

A második évtől

figyelemmel kísérik az épp aktuális konstellációkat is, megtanulják azokkal kapcsolatban a felkészülést, a helyes teendők megválasztását, annak érdekében, hogy egy helyzetet ne elszenvedjenek, hanem meg is tudják lovagolni a megjelenő erőket. Ez kiegészül az asztro-szomatológiával, mely az egészség-betegség kérdéskörével foglalkozik. Ennek segítségével a hallgatók feltérképezik a bennük lévő rendezetlenségeket, a betegséghajlamokat, és ezáltal rálátnak azok terápiás lehetőségeire is.

A harmadik év témája

a magasabb asztrológiai ismeretek, ahol a szellemi összefüggések feltárása a cél. A hallgatók a születési képletükre ekkor már mint egy tükörre tekintenek, amelyben meglátják kötöttségeinket és az ezeket feloldó lehetőségeket is, hogy ezáltal jobb, rendezettebb életet élhessenek.

A képzés

A képzés 6 szemeszterből áll és szemeszterenként 12 online előadást tartalmaz, melyeket rögzítünk és a hallgatók bármikor visszanézhetik.

p

A szemeszter díja:

Kezdő kurzus esetén: 40.000 Ft.
Haladó kurzus: 35.000 Ft